Kunst in Nesten


"Kunst in Nesten" is een uniek samenwerkingsproject tussen Natuurpunt Limburg en de Provinciale Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH), met de steun van Stad Hasselt.

"Kunst in Nesten" wil sensibiliseren en informeren rond natuur en duurzaamheid, een brug slaan tussen natuur en cultuur (kunst), jongeren betrekken en de biodiversiteit bevorderen.

Kunst in Nesten, een creatieve uitdaging

Natuurpunt Limburg schonk blanco houten vogelhuisjes aan de Kunsthumaniora Hasselt (PIKOH).

Leerlingen van alle leeftijden en kunstrichtingen (beeldende kunst, dans, muziek, media, woordkunst-drama, fotografie, ... ) en kunstleerkrachten van PIKOH maakten een kunstwerk van een nestkast. Ze motiveerden hun ontwerp en boodschap.

Daarnaast engageerden ook externe kunstenaars zich om een blanco nestkast om te toveren tot een uniek kunstwerk.

En dat zijn niet van de minste: Bart Deglin, Dora Maes, Fred Eerdekens, Frederic Boonen, Gert Robijns, Hilde Vanhees, Hugo Duchateau, Liesbeth Froyen, Patrick Meylaerts, Robert Dandarov, Rune Carrette, Sander Bos, Sara Boo Punkelmees, …

De campagne als startpunt

In maart 2024 werd op PIKOH een campagne uitgerold om het project bekend te maken en de leerlingen te motiveren om deel te nemen.De affiches en visuals werden ontworpen door Peter Creten, designer en leerkracht grafische vormgeving en multimedia. Ze werden op school opgehangen en via Smartschool en sociale media verspreid.

Een lezing/ voorstelling over biodiversiteit en duurzaamheid

Dimitri Meuwis en Petra Smets, beiden leerkracht natuurwetenschappen op PIKOH, en Karen Schabregs, communicatieverantwoordelijke van Natuurpunt Limburg, gaven een boeiende voorstelling over duurzaamheid en biodiversiteit en over de rol van kunstenaars in onze samenleving.

Open Kunst Dagen op 27 en 28 april in PIKOH

De kunstige vogelhuisjes van de leerlingen en leerkrachten werden getoond tijdens de Open Kunst Dagen op 27 en 28 april in PIKOH.

Wedstrijd voor de deelnemende leerlingen

De 10 ‘winnende’ nestkasten/ leerlingen werden als volgt gekozen:

-          de 5 vogelhuisjes die het meeste geld verzamelen via donaties

-          de 5 vogelhuisjes die gekozen worden door een vakjury en bezoekers tijdens de OKD

Donaties

Tijdens de OKD op 27 en 28 april konden bezoekers via een QR-code of cash geld doneren voor het kunstwerk/vogelhuisje van hun keuze.

Er werd ook online geld ingezameld voor de nestkasten. Bedoeling was dat leerlingen hun eigen nestkast en het project promoten via hun sociale mediakanalen.

Het geld dat ingezameld wordt via de nestkasten van leerlingen is bestemd voor de vergroening van de buitenruimte van PIKOH. Zo dragen we permanent bij aan de biodiversiteit! 

Tentoonstelling 'Kunst in Nesten' op 11 en 12 mei 2024 in Studio Stad

Op de tentoonstelling werden een 60-tal nestkasten van leerlingen en leerkrachten van PIKOH, samen met de nestkasten van de kunstenaars geëxposeerd.

Op deze tentoonstelling werden de winnaars van de nestkasten wedstrijd in de bloemen gezet, en kwamen Nele Kelchtermans, schepen van cultuur van Hasselt, en deputé Bert Lambrechts een woordje doen.

Coming up: nestkastenroute in Hasselt

Naast jongeren bereiken, informeren en het bewustzijn verhogen over natuur en duurzaamheid, wilden we met dit project ook graag de biodiversiteit vergroten.

Het geld dat ingezameld werd via de ‘donaties’ zal gebruikt worden om de schoolomgeving te vergroenen. De meeste vogelhuisjes kunnen ook nog als schuil- en nestplaats voor tuinvogels dienen.

Daarom worden de nestkasten van de leerlingen na de tentoonstelling, met de hulp van Stad Hasselt,  opgehangen op en rond de Kunsthumaniora Hasselt; in het Kapermolenpark dat grenst aan de school en in de Japanse tuin, alsook op domein Kiewit waar Natuurpunt Limburg is gevestigd.

Stad Hasselt voorziet een informatiebord dat uitleg verschaft over het project.

Zo zorgen we voor een blijvende bewustmaking en een boost van de biodiversiteit.Karen Schabregs, communicatieverantwoordelijk bij Natuurpunt Limburg: “ Bij de meeste jongeren staan natuur, milieu en klimaat niet hoog op de agenda; ze zijn met andere zaken bezig. We vinden het daarom ook niet gemakkelijk om jongeren te bereiken en te betrekken bij de thema's waar wij mee bezig zijn.

In het secundair en hoger onderwijs is er soms ook (te) weinig aandacht voor de actualiteit en de ecologische uitdagingen waar we vandaag als samenleving voor staan, merkte ik toen ik tijdelijk als leerkracht aan de slag was. Het huidige onderwijssysteem biedt onze leerkrachten en leerlingen niet altijd voldoende ruimte om creativiteit en maatschappelijke verantwoordelijkheid te ontwikkelen

Maar voor onze natuur en onze leefomgeving is het 5 voor 12, als het al niet 5 na 12 is. Jammer genoeg is van die urgentie niet veel te merken; het belang en het nut van natuur en biodiversiteit wordt tegenwoordig zelfs in vraag gesteld! En dat geldt ook voor cultuur en kunst. Terwijl kunstenaars een heel belangrijke rol vervullen in onze samenleving; de toekomst richting geven, bevragen, verbinden, verrijken, perspectief en kansen bieden, ...

In de kelderkast bij Natuurpunt Limburg stonden nog 70-tal nestkasten die gemaakt werden door onze vrijwilligers. Maïté Couvreur, coördinator van Natuurpunt Limburg en ik, wilden die een zinvolle bestemming geven, maar meer dan ze alleen maar ophangen voor de vogels. Zo ontstond de idee voor dit project.

Met 3 dochters in de Kunsthumaniora Hasselt was de stap naar deze school zetten een logische keuze. Ik vond er een fantastisch team van medestanders (leerkrachten) die zich achter het idee ‘Kunst in Nesten’ schaarden en het project mee hielpen ontwikkelen. Ze deden dat omdat ze hun voorbeeldfunctie ernstig nemen, bezig zijn met natuur en geloven dat zelfs een klein project een groot verschil kan maken.

Onze sociale media en andere kanalen:

Ø  Kunst in Nesten op Facebook:            https://www.facebook.com/groups/461175939828177

Ø  Kunst in Nesten op Instagram:            https://www.instagram.com/kunst_in_nesten

Ø  UIT in Vlaanderen:                             https://www.uitinvlaanderen.be/agenda/e/kunst-in-nesten/b09365f1-965b-428d-941b-d3c69cbaf19f

Ø  Agenda Natuurpunt:                           https://www.natuurpunt.be/agenda/kunst-in-nesten-tentoonstelling-17008

Meest Recente Posts

In de kijker

Ontdek Meer

Inschrijven Nieuwsbrief

Zo word je altijd als eerste op de hoogte gebracht van ons laatste nieuws, updates, jobs, tips & promoties. Stay UP-TO-DATE!

Bekijk de vorige updates